• Slide2
 • Slide3
 • Slide 1
 • Consulting

  Consulting

  ControlProject adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief het management over de besturing en beheersing...

  Lees meer
 • Detachering

  Detachering

  ControlProject zorgt voor het invullen van tijdelijke functies binnen de projectentak van de Finance & Control functie van...

  Lees meer
 • Training & Coaching

  Training & Coaching

  ControlProject verzorgt trainingen en opleidingen voor project controllers en andere specialisten op het gebied van project...

  Lees meer

ControlProject, een nieuw perspectief ………

In organisaties worden werkzaamheden in toenemende mate uitgevoerd in de vorm van projecten en programma’s en vindt er sturing plaats op basis van portfolio’s. De dienstverlening vanuit Finance is echter nog veelal op traditionele wijze ingericht. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het specifieke karakter van projectmatig werk. Deze vraagt om een andere wijze van beheersen dan de operationele lijnactiviteiten. En dus om een toegespitst instrumentarium waarin oog is voor de samenhang van beheersaspecten als tijd, geld en risico’s.

Project Control verdient aandacht

ControlProject geeft de Finance functie binnen projecten de aandacht die het verdient. Geen allesomvattend pakket van Finance diensten, maar een bewuste keuze voor een toegesneden pakket van diensten gericht op de besturing en beheersing van projecten, programma’s en portfolio’s.

Project Control is een vak, en daarmee zijn onze inspanningen erop gericht om dit werkveld en de mensen die erin werken tot groei en bloei te laten komen. Training en coaching van onze professionals zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

ControlProject maakt keuzes

ControlProject maakt meer keuzes. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van specialisaties waar nodig en/of gewenst. Denk daarbij aan Business Control, Financial Control en Administratie. Met expliciet aandacht voor competenties die bij de specialisaties horen. Dat alles gericht op een navigerende rol binnen projecten en een soepel functionerende Finance keten.

Wij verwachten ook dat onze professionals keuzes maken. Een bewuste keuze voor de wereld van projecten,  programma’s en portfolio’s. Omdat de dynamiek van het werkveld hen aanspreekt. En ze juist hier hun toegevoegde waarde willen laten zien.

Actueel

 • Nieuws

  ControlProject aanwezig bij Masterclass Project Control van Conquaestor. Op ...

  Lees meer
 • Cursussen

  PCO Kennis - opleiding Project Control (OPC) - 9 lesavonden. Bekijk de cursus...

  Lees meer
 • Vacatures

  Project controller met ruime ervaring: Voor een opdrachtgever in Rotterdam&n...

  Lees meer
Overzicht
 • Feiten en Fabels


  Top 5 waarom projecten falen:

  "1. Gebrek aan commitment en ondersteuning vanuit de top (17%)"

 • Feiten en Fabels


  Top 5 waarom projecten falen:

  "2. Onvolledige en/of onduidelijke vereisten aan het project (13%)"

 • Feiten en Fabels


  Top 5 waarom projecten falen:

  "3. Het onvoldoende managen van de verwachtingen (12%)"

 • Feiten en Fabels


  Top 5 waarom projecten falen:

  "4. “Scope creep” oftewel er worden steeds meer dingen in het project gestopt vanuit de gedachte “als we nu tóch bezig zijn” (12%)"

 • Feiten en Fabels


  Top 5 waarom projecten falen:

  "5. Project en organisatie zijn onvoldoende op elkaar afgestemd (10%)"